Privacyverklaring Gezondheidsstudio JustBeFit

Gezondheidsstudio JustBeFit, gevestigd Raadhuisplein 8, 5864 EH Meerlo,
KvK-nummer 14101488.

JustBeFit informeert u bij deze welke persoonsgegevens JustBeFit verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Ook het cookiebeleid komt aan de orde.

Privacy

JustBeFit respecteert de privacy van alle bezoekers van de website www.justbefit.nl, en van haar (potentiƫle) relaties. Indien u een contact- of aanmeldformulier van JustBeFit invult, of ons een e-mail stuurt, geeft u ons toestemming uw gegevens te bewaren zo lang het nodig is voor de afhandeling.

Het betreft:
  • Uw naam of bedrijfsnaam;
  • uw adres;
  • uw emailadres(sen);
  • uw telefoonnummer(s);
  • uw training gegevens;
  • uw bankrekeningnummer.

De persoonlijke gegevens die u aan JustBeFit verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden alleen met uw expliciete toestemming door ons bewaard.

Doel gegevensopslag

JustBeFit bewaart uw gegevens om u te kunnen informeren, te incasseren en ter registratie. Daarvoor gebruikt JustBeFit e-mail via Mailchimp, Reba boekhouding software, de website www.justbefit.nl, facebook en eventueel andere sociale media. Bij eventuele vragen hierover streeft JustBeFit erna om zo snel mogelijk te reageren op uw e-mail.
JustBeFit gebruikt Outlook voor haar mailverkeer. Op de site van Outlook worden gegevens bewaard. Met Outlook wordt uiterlijk 25 mei 2018 een verwerkersovereenkomst gesloten conform de AVG.
Lees de privacyverklaring van de betreffende Social Media om in te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Uw gegevens

Indien u gegevens aan JustBeFit verstrekt, informeert JustBeFit u per ommegaande over de ontvangen data en wijst u erop dat u deze gegevens te allen tijde kunt laten vernietigen.
Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met andere organisaties. JustBeFit handelt conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
JustBeFit legt bij contact met u de door u opgegeven gegevens vast en bewaart uitsluitend de gegevens die door u worden opgegeven.

Bewaartermijn

JustBeFit bewaart uw gegevens om u te kunnen berichten aangaande haar doelstelling: werken aan persoonlijk gestelde doelen op gebied van sport en gezondheid. JustBeFit bewaart uw gegevens tot 5 jaar na uitschrijving.

Inzage

Indien u een relatie met JustBeFit heeft, kunt u na schriftelijk verzoek (brief/e-mail) uw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk informeren, indien u niet meer benaderd wilt worden door JustBeFit.

Gebruik gegevens

JustBeFit gebruikt uw gegevens voor een optimale dienstverlening aan u. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt.

Vragen?

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid en over uw persoonsgegevens kunt u met JustBeFit contact opnemen, door een e-mail te sturen naar: info@justbefit.nl

Afmelden

Indien u niet langer wilt sporten bij JustBeFit. Stuur dan een mail naar info@justbefit.nl Meld daarbij als onderwerp: Afmelding.
U kunt daarbij aangeven of u wenst dat uw gegevens uit onze databestanden verwijderd worden. Overigens bevat ieder bericht een link waarmee u zich kunt afmelden. Indien u zich afmeldt, kunt u aangeven dat uw data die bij JustBeFit bekend zijn, vernietigd dienen te worden (recht op vergeten te worden).

Website

U kunt de website van JustBeFit bekijken zonder enige persoonlijke gegevens te delen. Onze website maakt geen gebruik van Cookies.
Onze servers worden gehost door Hostnet en staan in Nederland.

Andere partijen

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links en/of buttons met de website van de stichting zijn verbonden. Deze derden dienen een eigen privacyverklaring en -beleid te hebben conform de AVG.

Eventuele klacht

Indien de JustBeFit volgens u niet handelt conform deze privacyverklaring, de eisen van de WBP en de AVG verzoeken wij u contact op te nemen via het mailadres info@justbefit.nl U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

JustBeFit behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Dit wordt op de website gemeld.